Heleen
HeleenKloosterhuis.nl

Registraties:

Voor vergoeding door de meeste ziektekostenverzekeraars aangesloten bij: 

Het beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers.

Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonenen.


Aangesloten bij:

CSRcentrum
Coaching Nederland

Een uitgebreide CV vind je op deze pagina.

HeleenKloosterhuis.nl