druppen met vinger
HeleenKloosterhuis.nl

Vertrouwenspersoonwerk.

Ik ben gecertificeerd vertrouwenspersoon en ga met u als medewerker uitzoeken wat er aan de hand is.

Heeft u het gevoel te worden gepest, genegeerd of gediscrimineerd, dan gaan we samen bekijken wat hiermee gedaan kan worden en wat mogelijke eerste stappen kunnen zijn.

Alle gesprekken zijn volledig vertrouwelijk en ik kom pas in actie op uw verzoek. Eventueel kunnen we gezamenlijk gesprekken aangaan met de werkgever.

Mijn ervaring is dat het ontleden van het probleem en zaken versimpelen, maakt dat het het te begrijpen is en daardoor ook beter aan te pakken.

Ik kijk graag met u mee naar een mogelijke stappen. Ook kan ik werkgevers advies bieden.

HeleenKloosterhuis.nl