schoenentafel correct
HeleenKloosterhuis.nl

Stresscoaching met behulp van de CSR-methode:

Voor mensen met stressklachten waarbij zowel fysieke als psychische factoren een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld een te zware taakbelasting of een chronische ziekte. Vaak is er sprake van een combinatie van factoren die zowel in de werksituatie als privesfeer kunnen liggen. Door stresscoaching worden de klachten hanteerbaar gemaakt en nemen je functioneren en welzijn toe.

De coaching richt zich op op 3 niveaus: fysiek, gedrag en mentaal. Er is daarbij veel aandacht voor de noodzakelijke balans tussen belasting en herstel. De CSR-methode richt zich op het hele gebied van stressverschijnselen; van oververmoeidheid tot volledige uitputting.

Het doel van deze coaching is lichamelijk en psychisch herstel met een verbeterd zelfmanagement. Hierbij is er ook aandacht voor preventie, terugvalpreventie en indien nodig reintegratie.

Wilt u weten hoe uw balans is? Klik dan hier.

De coachingsessies duren 1 uur en omvatten 5 of 10 sessies in een traject. Om een maatwerk traject af te stemmen kunt u contact opnemen via info@heleenkloosterhuis.nl of 06 22607532.


CSR-onderzoek:
De CSR coaching start met een uitgebreid onderzoek: de Energie CheckUp. Een diagnostisch onderzoek om secuur en effectief inzicht te krijgen in de problematiek. Ook wordt gebruikt gemaakt van vragenlijsten welke door bedrijfsartsen worden gehanteerd, zoals DASS (Depressie-Angst-Stress-Schaal) en CIS (Checklist Individuele Spankracht)

De 'Energie CheckUp' bestaat uit 2 coachingsgesprekken, het invullen van een 'online' vragenlijst en een psycho-fysiologische meting. De resultaten, conclusies en adviezen worden samengevat in een schriftelijke rapportage. Meestal neemt de Energie CheckUp 2 à 3 weken in beslag.

Ter beoordeling van burnout of overspanning kan de CSR-methode en diagnostiek in ieder traject ingezet worden. Ook voor het meten van Chronische Stress, waardoor het totale functioneren ontregeld wordt. Ook mensen met klachten als chronische vermoeidheid (ME) of fybromyalgie maken vaak gebruik van deze methode om hun leven beter op de rit te krijgen.
 

De CSR-Methode
Werd tot 1 juli 2006 ontwikkeld door klinisch psychologe/psychotherapeute Sonja van Zweden. CSR-Centrum maakt gebruik van haar gedachtengoed en ideeën en zorgt voor verdere ontwikkeling van 'de Methode', onder andere op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Lees meer over een Stressreductietraject.
 

Online Stresscoaching
Uit onderzoek is gebleken, dat deze manier van coachen net zo effectief kan zijn, als een face to face begeleiding. Voorwaarde is wel, dat er sterke motivatie is om aan doelen te werken.

>> Meer over e-coaching

Workshop "Sterk naar het werk":
In deze workshop wordt informatie gegeven over:

  • het voorkomen en behandelen van stressgerelateerde problemen
  • energiemanagement en de communicatie hierover
  • veel tips en ideeën om gezond in het werk te blijven

Deze workshop is geschikt voor alle bedrijven. Wanneer uw bedrijf onder de Arbouw valt, wordt deze workshop geheel of gedeeltelijk vergoed.

Duur: 1,5 tot 2 uur

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 20

Voor meer informatie  kunt u contact opnemen met info@heleenkloosterhuis.nl
of bellen met: 06 22607532.

 
HeleenKloosterhuis.nl