Heleen 2
HeleenKloosterhuis.nl

Particulieren

In je werk kun je tegen situaties aanlopen waardoor je minder goed functioneert.

  •    Je ervaart onbalans, waardoor je werk en/of priveleven stagneert
  •    Je voelt je moe, zit niet goed in je vel, hebt 'vage' klachten
  •     Langdurige stress, met oorzaken die zowel op het werk als thuis kunnen liggen
  •     Bent uitgevallen door ziekte of langdurig ziek en bent bang je baan of inkomen te verliezen
  •     Overbelasting  door bijvoorbeeld (eet-, drink-) verslaving, opvoedingsproblemen

Het is tijd om je balans en welzijn weer te herstellen. Heleen Kloosterhuis denkt met jou mee en biedt je oplossingsgerichte mogelijkheden.
Concreet door:

  • Een concreet, helder, plan van aanpak; met een diagnose waarbij de oorzaak van je disbalans en problematiek snel inzichtelijk worden. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar jou als werknemer, maar vooral ook als mens.
  • Preventieve en curatieve begeleiding, ook op de werkvloer          
  • Je zelfinzicht wordt vergroot waardoor je de regie in eigen handen kunt nemen, en houden, voor een betere balans en effectiviteit
  • Je ervaart weer grip op je leven en ervaart weer balans en meer welzijn.
  •  De begeleiding kan ook bij jou op de werkvloer plaatsvinden

 De ruime ervaring om zowel met werknemers en werkgevers te werken, zorgt ervoor dat je snel weer 'op de rit' bent.

Heleen Kloosterhuis biedt je de volgende mogelijkheden:

 

HeleenKloosterhuis.nl