orange bloem
HeleenKloosterhuis.nl

Registraties en vergoedingen:

 

Het beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers.


Aangesloten bij:
CSRcentrum 
Coaching Nederland
 

Wat zijn de kosten?
 

Voor particulieren:
De kosten per uur zijn € 80,-- 
 

 

HeleenKloosterhuis.nl