Heleen 2
HeleenKloosterhuis.nl

Hoe werk ik?  

In een intakegesprek stellen we de problematiek vast op basis van uw klachten en/of uw verhaal.
Vervolgens bepalen we wat voor u het beste behandelplan is.
Indien noodzakelijk kan er een rapportage verzorgd worden voor een werkgever en/of bedrijfsarts.
Vaak is dan een uitgebreide diagnostiek nodig en moet er nog een vervolggesprek plaatsvinden.
Soms is het noodzakelijk eerst vast te stellen of er sprake is van bijvoorbeeld burnout of chronische stress.

Via de CSR-methode, een ook door bedrijfsartsen erkende onderzoeksmethodiek, kan dit in gang gezet worden. Meer informatie hierover vindt u hier. CSR staat voor Chronic stress Reversal, ofwel het omkeren van een stresspatroon. Door mijn opleiding aan het CSR-Centrum ben ik in staat en bevoegd om dezelfde diagnoses te stellen als bedrijfsartsen, met dezelfde middelen (waaronder bijvoorbeeld de bekende CIS en DASS vragenlijsten).  
 
In een behandeling gaat in eerste instantie aandacht uit naar het in kaart brengen van uw huidige situatie. Hierbij maak ik veel ruimte voor gevoel en emotie die vaak met dit zelfonderzoek gepaard gaan. Soms is het nodig om ervaringen en/of gebeurtenissen uit het verleden naar boven te halen en opnieuw te bekijken, maar dat is niet altijd het geval. In deze eerste fase draait alles om bewustwording van eigen gevoelens in een veilige omgeving en een sfeer van vertrouwen. Vervolgens maken we gezamenlijk een plan van aanpak kiezen we voor een begeleidingsvorm. 
 
Die begeleiding kan bestaan uit een heel scala van behandelingen of uit één advies, dat is geheel afhankelijk van de situatie. 
Als er bijvoorbeel meer aandacht moet zijn voor het leren ontspannen, kunnen we gebruik maken van begeleiding via Heartmath, een eenvoudige methode om te leren ontspannen met behulp van een speciaal computerprogramma.  

Wanneer negatieve denkpatronen een hardnekkig issue vormen kunnen we gebruik van RET-therapie (Rationele Emotieve Therapie). 
Maar het kan ook zijn dat u gewoon gezonder moet gaan eten en meer moet gaan bewegen. In dat geval krijgt de behandeling de vorm van een leefstijl- en voedingsadvies. 
Omdat psychische problemen vaak een wissel trekken op uw fysieke welzijn kunnen ook verschillende bewegingsvormen zoals yoga en qi gong bij de behandeling betrokken worden.  
  
  
Wat zijn de kosten?   Klik op de link om de blz. te bekijken.
 
Bij twijfel, kan er natuurlijk altijd een eenmalig kennismakingsgesprek worden afgesproken.

 

HeleenKloosterhuis.nl