businessyogastrand
HeleenKloosterhuis.nl

Blog

ODC-management-tool, het nieuwe MBTI?

Vakantie ontspanning nog even vasthouden? Lees hier de tips en doe de oefening!

Voorkom vakantiestress, lees hier de praktische en meteen toepasbare tips !

ODC-drijfverentest:

Het ODC assessment-tool is gebaseerd op de analytische psychologie van Prof. Dr. C.G. Jung, die van mening was, dat bij het individu zowel bewuste als onbewuste processen meespelen. Deze onbewuste processen hebben een grote invloed op het denken en handelen van mensen. Door bewustwording van onze natuurlijke drijfveren, onze natuurlijke kracht, ons gedrag als we onder druk staan en onze interactie met anderen, kunnen we leren om meer vanuit onze individuele kracht te werken in plaats vanuit aangepast gedrag.

Het ODC assessment-tool van Odin Company heeft een aantal duidelijk onderscheidende kenmerken:

•ODC biedt een heldere scheiding tussen natuurlijk talent en aangepast gedrag.
•ODC biedt inzicht in natuurlijke, ontwikkelbare competenties en moeilijk ontwikkelbare competenties
•ODC helpt succesvolle teams samenstellen op basis van wérkelijke kwaliteiten
•ODC geeft zicht op onbewuste drijfveren
•ODC voorspelt functioneel én disfunctioneel gedrag onder (grote) stress

ODC en coaching:

In de coaching is ODC een krachtig middel. ODC geeft inzicht in de onbewuste blokkades die een persoonlijke ( of team ontwikkeling) in de weg staan. Soms zitten deze blokkades zo diep dat ze alleen onder deskundige begeleiding opgespoord kunnen worden en daarvoor in de plaats nieuw gedrag aangeleerd kan worden.

ODC helpt om inzicht te geven en laat bovendien zien waar de natuurlijke talenten zitten die nog ontwikkeld kunnen worden. Hierdoor wordt de energie die nu in de blokkades of aangeleerd gedrag zit, ingezet om het natuurlijk talent verder te ontwikkelen en vanuit je natuurlijke kracht te handelen. Dit maakt ODC uniek omdat het disfunctioneel gedrag onder stress zichtbaar wordt en daarmee preventief uitval voorkomen wordt. Direct na de meting kan effectieve coaching plaatsvinden met blijvend resultaat.

lees verder................

en een coachingstaject op basis van de ODC-drijfverentest

HeleenKloosterhuis.nl